Våre Feriehjem

Vi har to flotte feriehjem som vi leier ut til våre medlemmer.


Oslo Havnevesens Personalforening eier ett feriehjem på Hafjell, og ett i Spania.


Disse kan bookes av medlemmer av vår fagforening, og

via ett samarbeid med Oslo Havn, resten av Oslo Havns ansatte.


Våre feriehjem styres av Feriehjemskomiteen som er dugnadsbasert.


Ta kontakt med feriehjemskomiteen via feriehjem@personalforeningen.no for mer informasjon om feriehjemmene, eller se Oslo Havns Intranett.