Priser, vilkår og avbestilling

Feriehjemmene kan leies på ukentlig basis.


Priser:


Rio Mar:

Prisen er satt til kr. 2 500,- pr. uke for perioden f.o.m. uke 11 t.o.m. uke 41.


For vinterukene er prisen kr. 1 000,- pr. uke (for perioden f.o.m uke 42 t.o.m. uke 10).


OBS: Vinterukeprisen gjelder kun Rio Mar!


Gjelder kun Rio Mar(Lagt til 26.10.2017):

Lediger uke etter førstegangsfordeling kan leies av din familie (Foreldre og Barn(ikke barnebarn etc)) uten at du må være en del av leie forholdet.

Du vil være ansvarlig for leieoppholdet og må videreformidle kontaktinfo til en som er i leiligheten under oppholdet.


Hafjell:

Leiepris er satt til kr. 2 500,- pr. uke. Utvask av badene på Hafjell er avviklet pga for store kostnader.


Du som leietager av vårt feriehjem på Hafjell har ikke lov til å la andre benytte seg av vårt hjem uten at du selv er en del av oppholdet.


Hvis du er usikker på hva som menes med setningen over, da kontakt med feriehjemskomiteen og spør for å få avklart.


Utleieperioder:


Rio Mar: Utleieperioden løper fra lørdag til lørdag; innsjekk etter kl 16:00, utsjekk innen kl 12:00.


Hafjell: Utleieperioden løper fra mandag til mandag; innsjekk etter kl 14:00, utsjekk innen kl 13:00.


Avbestilling:


Følgende regler gjelder for avbestilling (gjelder både Hafjell og Rio Mar):


• Avbestilling inntil 3 mnd før leieforhold tar til: 25 % av leie.

• Avbestilling inntil 2 mnd før leieforhold tar til: 50 % av leie.

• Avbestilling etter 1 mnd før leieforhold tar til: 100 % av leie.


Dersom leietaker overdrar leieforholdet til andre HAV-ansatte før utleieperioden er påbegynt, kreves intet vederlag.


Lagt til 03.02.2017 for å klarifisere:


"Fremleie":


Du som leietager av våre feriehjem har ikke lov til å la andre benytte seg av våre hjem uten at du selv er en del av oppholdet. (Unntak for Rio Mar , se over.)


Hvis du er usikker på hva som menes med setningen over, da kontakt med feriehjemskomiteen og spør for å få avklart.


Ved å la andre bruke våre feriehjem kan man miste retten til å benytte seg av feriehjemmene til personalforeningen. (Enten tidsbegrenset eller permanent)


For spørsmål, kontakt: feriehjem@personalforeningen.no